Hebrew News - חדשות גרינלט

לעקוב דרך האינטרנט אחרי המקרר

1 באפריל 2012

האם תסכימו לקבל 300 שקל בשנה תמורת הימנעות מהפעלת מכשירים זוללי חשמל בשעות מסוימות? עסקה זו תוצע בקרוב לעשרות אלפי משקי בית, לאחר שרשות החשמל תאשר גם ללקוחות ביתיים ליהנות מההסדרים המתמרצים הפחתה בצריכת חשמל בשעות שיא הביקושים במשק. ההסדר (ניהול צריכה עצמית), שייכנס לתוקף בזמן הקרוב, מיועד לצרכני חשמל בינוניים (בתי עסק ותעשייה קלה), וגם לצרכני חשמל ביתיים שיתאגדו ויבקשו להיכלל כקבוצה בהסדר שיבטיח להם תמריץ כספי בתמורה להפחתת צריכת החשמל בשעות שיא.

כדי לאפשר הסדר שכזה יש להתקין בבתים ציוד מיוחד, אך לא מורכב במיוחד. "מדובר בערכה שניתן לקבל בדואר, והיא מכילה כמה שקעים חכמים ומתקן קטן לחיבור לאינטרנט", אומר אבנר כהן, מנכ"ל חברת גרינלט, המפתחת מערכות לניהול צריכת חשמל. "זה ממש Plug and Play. בפיילוטים בארה"ב ענו 94% מהמשתמשים כי הצליחו להתקין את המערכת לבדם בלי שום בעיה", הוסיף.

כיצד זה עובד? חברות עסקיות מאגדות כמה לקוחות ביתיים ורוכשות בעבורם את הרכיבים בעלות של 100-150 דולר. השקעים החכמים מותקנים בין השקע שבקיר למכשיר חשמלי עתיר אנרגיה, כמו דוד חשמלי, מייבש כביסה ומדיח כלים. השקעים מודדים את צריכת החשמל ומאפשרים להפסיק את מעבר הזרם בפקודה מרחוק. כאשר מתקרב משק החשמל לשעות קריטיות לאספקת החשמל (מדובר בכ-100 בשנה, בדרך כלל במקבץ של ארבע שעות) נשלחת אל הלקוח שבהסדר הודעת מייל או SMS שבה הוא מתבקש לא להפעיל את המכשירים החשמליים שבביתו.

באמצעות רשת האינטרנט אפשר לשלוט בשקע החכם מרחוק ולהפסיק הפעלת מכשיר מסוים גם אם לא נמצאים בבית. עבור החיסכון בשעה הקריטית - אם ממוצע הצריכה של הלקוח היה נמוך ביחס לעשרת הימים הקודמים - קבעה רשות החשמל תעריף מתמרץ של 3.15 שקלים לכל קוט"ש שנחסך. בסכום זה מתחלקים הצרכן הביתי והחברה המאגדת.

אלא שלא בכך מסתכם היתרון שבהתקנת השקע החכם. מערכת הניהול שאליה הוא מחובר מאפשר לצרכן ניטור קבוע של צריכת החשמל שלו דרך האינטרנט, תוך ציון עלות החשמל שבה חויב בגין הפעלת כל מכשיר (ראו תרשים). בכך עולה המודעות לצריכת החשמל בכלל, וזו עשויה להפחית את השימוש במכשירים שלא לצורך ואף להתחקות אחר צריכת החשמל האמיתית של כל מכשיר.

בישראל נערכו כבר שני ניסויים שביקשו לבדוק את יעילות המערכת של גרינלט בניטור צריכת החשמל, ואת מידת הסכמתם של המשתמשים להיענות בזמן אמת להפחתת הצריכה כשיתבקשו לעשות זאת. הניסוי הראשון נערך על ידי חברת החשמל בהשתתפות 150 משקי בית, והוכתר בהצלחה. כך גם ניסוי שנערך בכפר סבא בהשתתפות 20 משקי בית, ובהם ביתו של ראש העירייה. "תושבי כפר סבא משתמשים במערכת שלנו כדי לראות את הצריכה של כל מכשיר. הם החלו להשוות צריכה בינם לבין עצמם כדי להבין אם המקרר שלהם יעיל אנרגטית, ופתחו אתר להשוואות", מספר כהן.

מקור: TheMarker